Alsaker Fjordbruk

 

 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om du er interessert i å jobbe for oss, og me ikkje har annonsert stillingar som kan
passe deg, er du velkomen til å sende oss ein generell søknad med CV.  
Skriv om bakgrunnen din og om kva slags arbeid du er interessert i.